Bluetooth Headset BH 202 - Skötsel och underhåll

background image

Skötsel och underhåll

Din enhet är en tekniskt avancerad
produkt framställd med stor
yrkesskicklighet och bör behandlas med
största omsorg. Genom att följa
nedanstående råd kan du se till att
garantin täcker eventuella skador.

• Förvara alla tillbehör utom räckhåll

för barn

• Skydda enheten mot fukt. Nederbörd,

fukt och alla typer av vätskor kan
innehålla ämnen som fräter på de
elektroniska kretsarna. Om enheten
blir blöt låter du den torka ordentligt.

• Använd eller förvara inte enheten i

dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens
rörliga delar och elektroniska
komponenter kan ta skada.

• Förvara inte enheten på varma

platser. Höga temperaturer kan

förkorta livslängden för elektroniska
apparater, skada batterierna och
förvränga eller smälta vissa plaster.

• Förvara inte enheten på kalla platser.

När enheten värms upp till normal
temperatur kan det bildas fukt på
insidan, vilket kan skada de
elektroniska kretsarna.

• Försök inte att öppna enheten.

• Tappa inte enheten. Slå eller skaka

inte heller på den. Om den behandlas
omilt kan kretskorten och
finmekaniken gå sönder.

• Använd inte starka kemikalier,

lösningsmedel eller frätande/starka
rengöringsmedel för att rengöra
enheten.

background image

SVENSKA

• Måla inte enheten. Målarfärg kan

täppa till dess rörliga delar och hindra
normal användning.

Ovanstående råd gäller såväl enhet som
batteri, laddare eller annat tillbehör. Om
någon enhet inte fungerar som den ska,
tar du den till närmaste kvalificerade
serviceverkstad.