Bluetooth Headset BH 202 - Slå på och stänga av headsetet

background image

Slå på och stänga av headsetet

Slå på headsetet genom att hålla
flerfunktionsknappen intryckt tills
indikatorn visas.

När du vill stänga av headsetet håller
du flerfunktionsknappen intryckt tills
indikatorn blinkar snabbt flera gånger
och sedan stängs av.