Bluetooth Headset BH 202 - Laddare

background image

Laddare

Kontrollera modellnumret på laddaren
innan den används till denna enhet.
Headsetet är avsett att användas med
laddarna AC-3, AC-4 och DC-4.

Varning! Använd endast
laddare som godkänts av
Nokia till detta tillbehör. Om

andra tillbehör kopplas in kan telefonens
typgodkännande och garanti bli ogiltiga,
dessutom kan det innebära en fara.

Kontakta återförsäljaren om du vill veta
vilka godkända tillbehör som finns
tillgängliga. När du kopplar ur något
tillbehör från ett vägguttag håller du i
kontakten, aldrig i sladden.

background image

SVENSKA