Bluetooth Headset BH 202 - Ladda batteriet

background image

Ladda batteriet

Headsetet har ett inbyggt, laddnings-
bart batteri. Det går inte att ta ur.
Försök inte ta bort batteriet från
enheten. Enheten kan skadas.

1. Anslut laddaren till ett nätuttag.

2. Anslut laddarkabeln till headsetet

(7). Indikatorn lyser under
laddningen. Det kan ta ett tag
innan laddningen startar. Om
laddningen inte startar kopplar du
ur laddaren, ansluter den igen och
försöker en gång till. Det kan ta
upp till 2 timmar och 30 minuter
att ladda batteriet helt.

3. När batteriet är helt laddat slutar

indikatorn att lysa. Koppla ur
laddaren från headsetet och
nätuttaget.

När batteriet är helt laddat har du ca
10 timmars samtalstid eller upp till

200 timmar i passningsläge. Tiderna
kan emellertid variera när enheten

används med olika mobiltelefoner och
andra kompatibla Bluetooth-enheter,
mellan olika användningsinställningar
och -beteenden och i olika miljöer.

Indikatorn blinkar snabbt när batteriet
håller på att ta slut.