Bluetooth Headset BH 202 - Koppla ihop headsetet med andra enheter

background image

Koppla ihop headsetet med
andra enheter

1. Kontrollera att telefonen är

påslagen och att headsetet är
avslaget.

2. Håll flerfunktionsknappen intryckt

(under ca 8 sekunder) tills
indikatorn lyser fast.

background image

SVENSKA

3. Aktivera Bluetooth-funktionen på

telefonen och ställ in telefonen på
att söka efter Bluetooth-enheter.

4. Välj headsetet i listan med enheter

som hittats.

5. Ange lösenordet 0000 för att para

ihop och ansluta headsetet till
telefonen. I vissa telefoner kan det
bli nödvändigt att göra
anslutningen separat efter

hopkopplingen. Du behöver bara
koppla ihop headsetet med
telefonen en gång.

Om hopkopplingen lyckas blinkar
indikatorn kort fem gånger och
headsetet visas sedan på
telefonmenyn där du kan visa de
Bluetooth-enheter som för
närvarande är hopkopplade.

Nu kan du börja använda headsetet.