Bluetooth Headset BH 202 - Komma igång

background image

Komma igång

Headsetet består av följande delar
som visas på titelsidan: grön
indikator (1), flerfunktionsknapp (2),
kontakt för laddare (3), mikrofon (4),
volymknappar (5) och öronbygel (6).

Innan du använder headsetet måste
du ladda batteriet och koppla ihop
headsetet med en kompatibel telefon.

Obs! Delar av enheten är
magnetiska. Headsetet kan
dra till sig föremål av metall.

Förvara inte kreditkort eller andra
magnetiska media nära headsetet,
eftersom information som lagrats på dem
kan raderas.