Bluetooth Headset BH 202 - Inledning

background image

Inledning

Med Nokia Bluetooth-headsetet
BH-202 kan du ringa och ta emot
samtal när du är ute och rör på dig.
Du kan använda headsetet med
kompatibla telefoner som stöder
Bluetooth-tekniken för trådlös
kommunikation.

Läs den här användarhandboken
noggrant innan du börjar använda
headsetet. Läs också telefonens
användarhandbok eftersom den
innehåller viktig information om
säkerhet och underhåll. Förvara
headsetet utom räckhåll för barn.