Bluetooth Headset BH 202 - Information om batteri

background image

Information om batteri

Enheten drivs med ett laddningsbart
batteri. Batteriet kan laddas och laddas
ur hundratals gånger, men så småningom
har det tjänat ut. Ladda endast
batterierna med laddare som är
godkända av Nokia och avsedda för
enheten.

Koppla bort laddaren från eluttaget och
enheten när den inte används. Lämna
inte ett fulladdat batteri i laddaren
eftersom överladdning kan förkorta
batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri
som inte används laddas så
småningom ur.

Använd aldrig laddare som är skadade.

Om du lämnar enheten i värme eller kyla,
t.ex. i en stängd bil på sommaren eller på
vintern, minskar batteriets kapacitet och
livslängden förkortas. Försök alltid hålla
batteriet mellan 15 °C och 25 °C. En
enhet med överhettat eller nedkylt
batteri kan tillfälligt upphöra att fungera,
även om batteriet är helt laddat.
Batteriernas prestanda är särskilt
begränsade i temperaturer långt
under -0 °C.

Kasta aldrig batterier i öppen eld
eftersom de riskerar att explodera. Även

background image

SVENSKA

skadade batterier riskerar att explodera.
Ta tillvara på batterierna enligt lokala
bestämmelser. Lämna dem om möjligt för

återvinning. Kasta dem inte i
hushållsavfallet.