Bluetooth Headset BH 202 - Samtalshantering

background image

Samtalshantering

Om du vill ringa ett samtal när
headsetet är anslutet till telefonen
använder du telefonen på vanligt sätt.

Om telefonen stöder återuppringning
av det senaste numret med headsetet,
håller du flerfunktionsknappen
nertryckt i passningsläge tills du hör
en pipsignal.

background image

SVENSKA

Om telefonen stöder röstuppringning
med headsetet trycker du snabbt på
flerfunktionsknappen i passningsläge
och fortsätter sedan enligt
anvisningarna i telefonens
användarhandbok.

Om du vill svara på eller avsluta ett
samtal trycker du snabbt på
flerfunktionsknappen. Om du inte vill
besvara ett samtal håller du
flerfunktionsknappen intryckt.

Du justerar volymen genom att trycka
på någon av volymknapparna.