Bluetooth Headset BH 202 - Stell og vedlikehold

background image

Stell og vedlikehold

Enheten er et produkt av førsteklasses
design og håndverk, og bør behandles
med forsiktighet. Rådene nedenfor
hjelper deg å overholde
garantibestemmelsene.

• Alt tilbehør og ekstrautstyr må

oppbevares utilgjengelig for små
barn.

• Oppbevar enheten på et tørt sted.

Nedbør, fuktighet og alle typer væsker
inneholder mineraler som vil føre til
rust på elektroniske kretser. Hvis
enheten blir våt, lar du den tørke helt.

• Ikke bruk eller oppbevar enheten i

støvete og skitne omgivelser. De
bevegelige delene og elektroniske
komponentene kan bli ødelagt.

• Oppbevar ikke telefonen i varme

omgivelser. Høye temperaturer kan
redusere levetiden på elektronisk
utstyr, ødelegge batterier, og
deformere eller smelte plastdeler.

• Oppbevar ikke telefonen i kalde

omgivelser. Når enheten oppnår
normal temperatur igjen, kan det
dannes fuktighet inne i enheten som
kan skade elektroniske kretskort.

• Ikke forsøk å åpne enheten.

• Du må ikke slippe, dunke eller riste

enheten. Røff håndtering kan
ødelegge innvendige kretskort og
finmekanikk.

• Bruk ikke sterke kjemikalier eller

vaskemidler til å rengjøre enheten.

• Mal ikke enheten. Maling kan tette de

bevegelige delene og forhindre at
enheten fungerer skikkelig.

Alle rådene som er nevnt ovenfor, gjelder
både enheten, batteriet, laderen og alt
annet ekstrautstyr. Hvis noen av
enhetene ikke fungerer på riktig måte,
må du kontakte nærmeste autoriserte
servicested for å få utført service.