Bluetooth Headset BH 202 - Sammenkobling

background image

Sammenkobling

1. Forsikre deg om at telefonen er

slått på og at headsettet er slått av.

2. Hold inne flerfunksjonstasten

(i cirka 8 sekunder) til
indikatorlampen lyser kontinuerlig.

background image

NORSK

3. Aktiver Bluetooth-funksjonen på

telefonen, og angi at telefonen skal
søke etter Bluetooth-enheter.

4. Velg headsettet fra listen over

funnede enheter.

5. Skriv inn passordet 0000 for å

koble sammen headsettet og
telefonen. Med enkelte telefoner
må tilkoblingen opprettes separat

etter sammenkoblingen.
Sammenkoblingen av headsettet
og telefonen utføres bare én gang.

Hvis sammenkoblingen var vellykket,
blinker indikatorlampen kort fem
ganger og headsettet vises i
telefonmenyen, der du kan se
sammenkoblede Bluetooth-enheter.

Headsettet er nå klart til bruk.