Bluetooth Headset BH 202 - Ladere

background image

Ladere

Kontroller modellnummeret på laderen
før den brukes med denne enheten.
Headsettet er beregnet for bruk med
ladere av typen AC-3, AC-4 og DC-4.

Advarsel: Bruk bare ladere
som er godkjent av Nokia
for bruk med dette

ekstrautstyret. Bruk av andre typer kan
oppheve all godkjenning og garanti, og
kan være farlig.

Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer
informasjon om hva som er tilgjengelig
av godkjent ekstrautstyr. Når du kobler
fra strømkabelen på ekstrautstyr, bør du
holde i og trekke ut kontakten, og ikke
dra i ledningen.

background image

NORSK