Bluetooth Headset BH 202 - Lade batteriet

background image

Lade batteriet

Headsettet har et internt, fastmontert
og oppladbart batteri. Ikke prøv å
fjerne batteriet fra enheten, siden
dette kan medføre skade på enheten.

1. Koble laderen til en stikkontakt.

2. Koble laderkabelen til headsettet

(7). Indikatorlampen lyser under
ladingen. Det kan ta litt tid før
ladingen starter. Hvis ladingen ikke
starter, kobler du fra laderen,
kobler den til igjen og prøver på
nytt. Det kan ta opptil 2 timer og
30 minutter å lade batteriet helt
opp.

3. Når batteriet er ladet helt opp,

slukker indikatorlampen. Koble
laderen fra headsettet og
stikkontakten.

Et fullstendig ladet batteri har nok
strøm til opptil

10 timers taletid og

opptil

200 timer standby-tid. Tale- og

standby-tiden kan variere med ulike

telefoner eller andre kompatible
Bluetooth-enheter, brukeroppsett,
brukervaner og omgivelsene.

Når det er lite strøm igjen i batteriet,
blinker indikatorlampen i raskt tempo.