Bluetooth Headset BH 202 - Kom i gang

background image

Kom i gang

Headsettet inneholder følgende deler
som vist på tittelsiden: grønn
indikatorlampe (1),
flerfunksjonstast (2), laderkontakt (3),
mikrofon (4), volumtaster (5) og
ørekrok (6).

Før du bruker headsettet, må du lade
batteriet og koble det sammen med en
kompatibel telefon.

Merk: Deler av enheten er
magnetisk. Headsettet kan
trekke til seg metaller. Plasser

ikke kredittkort eller andre magnetiske
lagringsmedier i nærheten av headsettet
ettersom informasjon som er lagret i
dem, kan bli slettet.