Bluetooth Headset BH 202 - Trådløs Bluetooth-teknologi

background image

Trådløs Bluetooth-teknologi

Med trådløs Bluetooth-teknologi kan
du koble sammen kompatible enheter
uten å bruke kabler.
Bluetooth-tilkoblingen krever ikke at
telefonen og headsettet er innenfor
synsvidde av hverandre, men
avstanden mellom enhetene bør ikke
være mer enn 10 meter. Tilkoblingen
kan imidlertid utsettes for
forstyrrelser fra hindringer, for
eksempel vegger, eller fra andre
elektroniske enheter.

Dette headsettet er kompatibelt med
Bluetooth-spesifikasjon 2.0 + EDR

background image

NORSK

som støtter Headset Profile 1.0 og
Handsfree Profile 1.5. Ta kontakt med
produsentene av andre enheter for å
fastslå kompatibiliteten med denne
enheten.

Det kan være restriksjoner for bruk av
Bluetooth-teknologi i enkelte
områder. Ta kontakt med lokale
myndigheter eller
tjenesteleverandøren.