Bluetooth Headset BH 202 - Innledning

background image

Innledning

Med Nokia Bluetooth-headset
BH-202 kan du ringe og motta
samtaler når du er på farten. Du kan
bruke headsettet med kompatible
telefoner som støtter trådløs
Bluetooth-teknologi.

Les nøye gjennom denne
brukerhåndboken før du bruker
headsettet. Les også brukerhåndboken
for telefonen du bruker. Der finner du
viktig informasjon om sikkerhet og
vedlikehold. Oppbevar headsettet
utilgjengelig for små barn.