Bluetooth Headset BH 202 - Anropshåndtering

background image

Anropshåndtering

Du ringer fra telefonen på vanlig måte
når headsettet er koblet til telefonen.

Hvis telefonen støtter gjentakelse av
siste oppringte nummer med
headsettet, holder du nede
flerfunksjonstasten (når det ikke er
noen aktiv samtale) til du hører et pip.

Hvis telefonen støtter taleoppringing
med headsettet, trykker du kort på
flerfunksjonstasten når det ikke er
noen aktiv samtale, og fortsetter som
beskrevet i brukerhåndboken for
telefonen.

background image

NORSK

Trykk kort på flerfunksjonstasten for å
svare på eller avslutte et anrop. Hold
nede flerfunksjonstasten hvis du ikke
vil besvare anropet.

Du kan justere volumet for
øretelefonen ved å trykke på
volumtastene.