Bluetooth Headset BH 202 - Batteriinformasjon

background image

Batteriinformasjon

Enheten drives av et oppladbart batteri.
Batteriet kan lades og utlades hundrevis
av ganger, men det vil etterhvert bli
oppbrukt. Lad batteriet bare med ladere
som er godkjent av Nokia, og som er
utformet for denne enheten.

Ta laderen ut av kontakten og enheten
når den ikke er i bruk. Et fulladet batteri
bør frakobles laderen fordi overlading
kan forkorte batteriets levetid. Hvis et
fullt oppladet batteri ikke brukes, lades
det ut over tid.

Bruk aldri en lader som er skadet.

Hvis du lar enheten ligge på varme eller
kalde steder, for eksempel i en bil om
sommeren eller vinteren, kan dette
redusere kapasiteten og levetiden til

batteriet. Forsøk alltid å oppbevare
batteriet ved temperaturer på mellom
15 °C og 25 °C). Hvis batteriet er for
varmt eller for kaldt, kan det hende at
enheten ikke fungerer i en kortere
periode selv om batteriet er fullstendig
ladet. Batteriytelsen er spesielt begrenset
i temperaturer godt under frysepunktet.

Batterier kan eksplodere hvis de utsettes
for ild. Batterier kan også eksplodere hvis
de er skadet. Batteriene må kastes i
henhold til lokale forskrifter. Vennligst
resirkuler der dette er mulig. Batterier må
ikke kastes sammen med vanlig avfall.

background image

NORSK