Bluetooth Headset BH 202 - Informatie over de batterij

background image

Informatie over de batterij

Het apparaat werkt op een oplaadbare
batterij. De batterij kan honderden keren
worden opgeladen en ontladen, maar na
verloop van tijd treedt slijtage op. Laad
de batterij alleen opnieuw op met laders
die door Nokia zijn goedgekeurd en
bestemd zijn voor dit apparaat.

Haal de lader uit het stopcontact
wanneer u deze niet gebruikt. Laat een
volledig opgeladen batterij niet
gekoppeld aan de lader, omdat de
levensduur van de batterij kan afnemen
wanneer deze wordt overladen. Als een
volledig opgeladen batterij niet wordt
gebruikt, wordt deze na verloop van tijd
automatisch ontladen.

Gebruik nooit een beschadigde lader.

De capaciteit en de levensduur van het
apparaat nemen af wanneer u dit op hete
of koude plaatsen bewaart (zoals in een
afgesloten auto in de zomer of in
winterse omstandigheden). Probeer de
batterij altijd te bewaren op een
temperatuur tussen 15°C en 25°C
(59°F en 77°F). Een apparaat met een
warme of koude batterij kan gedurende
bepaalde tijd onbruikbaar zijn, zelfs
wanneer de batterij volledig opgeladen
is. De batterijprestaties zijn met name
beperkt in temperaturen beduidend
onder het vriespunt.

Gooi batterijen niet in het vuur. De
batterijen kunnen dan ontploffen.
Batterijen kunnen ook ontploffen als
deze beschadigd zijn. Verwerk batterijen
in overeenstemming met de lokale

background image

NEDERLANDS

regelgeving. Lever batterijen indien
mogelijk in voor recycling. Gooi

batterijen niet weg met het
huishoudafval.