Bluetooth Headset BH 202 - Gespreksfuncties

background image

Gespreksfuncties

U kunt een gesprek tot stand brengen
door de telefoon op de gewone manier
te gebruiken wanneer de
hoofdtelefoon verbonden is met de
telefoon.

Als uw telefoon het herhalen van
laatstgekozen nummers bij de

hoofdtelefoon ondersteunt, drukt u op
de multifunctietoets (wanneer er geen
gesprek actief is) en houd u de knop
ingedrukt totdat u een piep hoort.

Als uw telefoon spraakgestuurde
nummerkeuze bij de hoofdtelefoon
ondersteunt, drukt u kort op de
multifunctietoets wanneer er geen
gesprek actief is en gaat u verder zoals
wordt beschreven in de
gebruikershandleiding van de
telefoon.

U kunt een oproep beantwoorden of
een gesprek beëindigen door kort op
de multifunctietoets te drukken. Als

background image

NEDERLANDS

u de oproep niet wilt beantwoorden,
drukt u op de multifunctietoets en
houdt u deze ingedrukt.

Druk op een van de volumetoetsen om
het geluidsvolume van de
hoofdtelefoon aan te passen.