Bluetooth Headset BH 202 - De hoofdtelefoon in- en uitschakelen

background image

De hoofdtelefoon in- en
uitschakelen

Druk op de multifunctietoets en houd
deze ingedrukt totdat het
indicatorlampje brandt om de
hoofdtelefoon in te schakelen.

U schakelt de hoofdtelefoon uit door
de multifunctietoets ingedrukt te
houden totdat het indicatorlampje
een paar keer kort achter elkaar
knippert en vervolgens uit gaat.