Bluetooth Headset BH 202 - De hoofdtelefoon aan een telefoon koppelen

background image

De hoofdtelefoon aan een
telefoon koppelen

1. Zorg ervoor dat uw telefoon

ingeschakeld is en dat de
hoofdtelefoon uitgeschakeld is.

2. Druk op de multifunctietoets en

houd deze ongeveer 8 seconden
ingedrukt, totdat het
indicatorlampje blijft branden.

3. Schakel de Bluetooth-functie op de

telefoon in en stel de telefoon in op
het zoeken naar
Bluetooth-apparaten.

4. Selecteer de hoofdtelefoon in de

lijst met gevonden apparaten.

5. Voer de toegangscode 0000 in om

de hoofdtelefoon te koppelen aan
en te verbinden met de telefoon.
Bij sommige telefoons moet u de
verbinding afzonderlijk maken
nadat u de apparaten aan elkaar
hebt gekoppeld. U hoeft de

background image

NEDERLANDS

hoofdtelefoon slechts eenmaal aan
de telefoon te koppelen.

Als de koppeling is gemaakt, knippert
het indicatorlampje kort vijfmaal en
wordt de hoofdtelefoon weergegeven

in het telefoonmenu met de
Bluetooth-apparaten die momenteel
aan de telefoon zijn gekoppeld.

De hoofdtelefoon is nu klaar voor
gebruik.