Bluetooth Headset BH 202 - Aan de slag

background image

Aan de slag

De hoofdtelefoon bevat de volgende
onderdelen die op de titelpagina
worden getoond: groen
indicatorlampje (1),
multifunctietoets (2), aansluiting voor
opladen (3), microfoon (4),
volumetoetsen (5) en oorlus (6).

U kunt de hoofdtelefoon pas
gebruiken nadat u de batterij hebt

opgeladen en de hoofdtelefoon aan
een compatibele telefoon hebt
gekoppeld.

Opmerking: Bepaalde delen
van de hoofdtelefoon zijn
magnetisch. Metalen

voorwerpen kunnen worden
aangetrokken door de hoofdtelefoon.
Houd creditcards en andere magnetische
opslagmedia uit de buurt van de

background image

NEDERLANDS

hoofdtelefoon, omdat de gegevens die op
deze media zijn opgeslagen, kunnen
worden gewist.