Bluetooth Headset BH 202 - Tietoa akuista

background image

Tietoa akuista

Laite saa virtansa uudelleenladattavasta
akusta. Akku voidaan ladata ja purkaa
satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu
loppuun. Lataa akku vain Nokian
hyväksymillä latureilla, jotka on
tarkoitettu tätä laitetta varten.

Irrota laturi seinäpistorasiasta ja
laitteesta, kun laturia ei käytetä. Älä jätä

täyteen ladattua akkua kytketyksi
laturiin, koska ylilataaminen voi lyhentää
sen käyttöikää. Jos täyteen ladattua
akkua ei käytetä, lataus purkautuu
itsestään ajan myötä.

Älä koskaan käytä vahingoittunutta
laturia.

background image

SUOMI

Laitteen jättäminen kuumaan tai
kylmään paikkaan, esimerkiksi suljettuun
autoon kesäkuumalla tai pakkasella,
vähentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri
aina pitämään akku +15 °C:n ja +25 °C:n
välisessä lämpötilassa. Laite, jossa on
kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti
toimi huolimatta siitä, että akku on
täyteen ladattu. Akkujen toimintakyky on

erityisen alhainen reilusti alle 0 °C:n
lämpötiloissa.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat
räjähtää. Myös vahingoittunut akku voi
räjähtää. Hävitä akut paikallisten
määräysten mukaisesti. Jos mahdollista,
kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää
talousjätteen sekaan.