Bluetooth Headset BH 202 - Langaton Bluetooth-tekniikka

background image

Langaton Bluetooth-tekniikka

Langattoman Bluetooth-tekniikan
avulla voidaan yhteensopivia laitteita
liittää toisiinsa ilman kaapeleita.
Bluetooth-yhteys ei edellytä, että
puhelin ja HF-laite ovat
näköyhteydessä toisiinsa. Riittää, että
laitteet ovat enintään 10 metrin
etäisyydellä toisistaan. Laitteiden
välistä yhteyttä voivat kuitenkin
häiritä esteet, kuten seinät, tai muut
elektroniset laitteet.

Tämä HF-laite on Bluetooth 2.0 + EDR
-määrityksen mukainen ja tukee
Headset Profile 1.0- ja Handsfree

background image

SUOMI

Profile 1.5 -profiileja. Tarkista muiden
laitteiden valmistajilta laitteiden
yhteensopivuus tämän laitteen
kanssa.

Joissakin paikoissa voi olla
Bluetooth-tekniikan käyttöä koskevia
rajoituksia. Tarkista asia paikallisilta
viranomaisilta tai palveluntarjoajalta.