Bluetooth Headset BH 202 - Johdanto

background image

Johdanto

Nokia Bluetooth-HF BH-202 -laitteen
avulla voit soittaa ja vastaanottaa
puheluita liikkuessasi. HF-laitetta
voidaan käyttää yhteensopivien
langatonta Bluetooth-tekniikkaa
tukevien puhelimien kanssa.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti,
ennen kuin alat käyttää HF-laitetta.
Lue myös puhelimen käyttöohje, joka
sisältää tärkeitä turvallisuus- ja
huolto-ohjeita. Säilytä HF-laite poissa
pienten lasten ulottuvilta.