Bluetooth Headset BH 202 ohje

background image

Nokia Bluetooth Headset BH-202

9251777/1

7

2

2

1

3

5

6

4

9

8

background image

SUOMI

VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS

NOKIA vakuuttaa täten, että
HS-38W-tyyppinen laite on direktiivin
1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä
koskevien direktiivin muiden ehtojen
mukainen.
Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on
kopio WWW-osoitteessa
http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

Jäteastia, jonka päälle on merkitty
rasti, tarkoittaa, että Euroopan
unionin alueella tuote on
toimitettava erilliseen
keräyspisteeseen, kun tuote on

käytetty loppuun. Näitä tuotteita ei saa
heittää lajittelemattoman
yhdyskuntajätteen joukkoon.

© 2006 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen,
jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai
osittain on kielletty ilman Nokian
myöntämää kirjallista lupaa.

Nokia ja Nokia Connecting People ovat
Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden
ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa
tavaramerkkejä tai kauppanimiä.
Bluetooth is a registered trademark of
Bluetooth SIG, Inc.
Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja
pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja
parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa
mainittuun tuotteeseen ilman
ennakkoilmoitusta.
Nokia ei vastaa välittömistä tai välillisistä
vahingoista, mukaan lukien tietojen tai
tulojen menetys.
Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan
"sellaisenaan". Sen tarkkuudesta,
luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta
mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta eikä
nimenomaisesti taata sen markkinoitavuutta
tai sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen, ellei
pakottavalla lainsäädännöllä ole toisin
määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden
muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen
jakelusta milloin tahansa ilman erillistä
ilmoitusta.

background image

SUOMI

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella
alueittain. Saat lisätietoja lähimmältä
Nokia-jälleenmyyjältä.
Tähän laitteeseen tehdyt hyväksymättömät
muutokset voivat mitätöidä käyttäjän
oikeuden käyttää laitetta.

Vientisäännöstely
Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä,
tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan
Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja
ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa
tällaisia lakeja ja määräyksiä.