Bluetooth Headset BH 202 - Forbindelse til headsettet

background image

Forbindelse til headsettet

1. Kontrollér, at telefonen er tændt,

og at headsettet er slukket.

2. Tryk på multifunktionsknappen og

hold den nede (i ca. otte sekunder),
indtil indikatoren lyser konstant.

3. Aktivér telefonens

Bluetooth-funktion, og indstil den
til at søge efter Bluetooth-enheder.

4. Vælg headsettet fra listen over

fundne enheder.

5. Indtast adgangskoden 0000 for at

oprette en binding og slutte

headsettet til telefonen. På nogle
telefoner skal du oprette
forbindelsen separat, efter at der er
oprettet en binding. Det er kun
nødvendigt at oprette en binding
mellem headsettet og telefonen én
gang.

Hvis bindingen oprettes, blinker
indikatoren hurtigt fem gange, og
headsettet vises i telefonens menu,
hvor du kan få vist de
Bluetooth-enheder, der aktuelt
er oprettet en binding til.

Headsettet er nu klar til brug.