Bluetooth Headset BH 202 - Trådløs Bluetooth-teknologi

background image

Trådløs Bluetooth-teknologi

Trådløs Bluetooth-teknologi giver dig
mulighed for at tilslutte kompatible
enheder uden kabler.
En Bluetooth-forbindelse kræver ikke,
at der er en fri luftlinje mellem
telefonen og headsettet, men den
indbyrdes afstand mellem enhederne
må højst være 10 meter. Forbindelsen
kan dog blive udsat for interferens
pga. hindringer, f.eks. vægge, eller fra
andre elektroniske enheder.

Headsettet overholder
Bluetooth-specifikationen 2.0 + EDR,

background image

DANSK

som understøtter Headset Profile 1.0
og Handsfree Profile 1.5. Kontakt
producenterne af andre enheder for at
bestemme deres kompatibilitet med
denne enhed.

Der kan være begrænsninger
forbundet med brugen af
Bluetooth-teknologi i nogle områder.
Spørg de lokale myndigheder eller din
tjenesteudbyder.