Bluetooth Headset BH 202 - Batterioplysninger

background image

Batterioplysninger

Enheden får strøm fra et genopladeligt
batteri. Selvom batteriet kan oplades og
aflades hundredvis af gange, har det en
begrænset levetid. Oplad kun batteriet
med opladere, der er godkendt af Nokia
og udviklet til denne enhed.

Tag opladeren ud af stikkontakten og
enheden, når den ikke bruges. Lad aldrig
et fuldt ladet batteri være tilsluttet en

oplader, da overopladning kan forkorte
batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet
batteri ikke bliver anvendt, vil det miste
ladningen med tiden.

Benyt aldrig en beskadiget oplader eller
et beskadiget batteri.

Batteriets kapacitet og levetid forringes,
hvis det opbevares i varme eller kolde
omgivelser, f.eks. i en lukket bil en varm

background image

DANSK

sommer- eller kold vinterdag. Forsøg
altid at opbevare batteriet mellem 15° C
og 25° C. En enhed med et varmt eller
koldt batteri kan midlertidigt gå ud af
drift, selvom batteriet er fuldt opladet.
Batteriers funktionsdygtighed forringes
væsentligt ved temperaturer et stykke
under 0° C.

Brænd ikke batterier, da de kan
eksplodere. Batterier kan også
eksplodere, hvis de er beskadiget.
Batterier skal destrueres i henhold til
gældende regler. Indlever batterierne til
genbrug, hvis det er muligt. Smid ikke
batterier ud sammen med
husholdningsaffaldet.