Bluetooth Headset BH 202 - Håndtering af opkald

background image

Håndtering af opkald

Hvis du vil foretage et opkald, skal du
bruge telefonen på normal vis, når
headsettet er tilsluttet den.

background image

DANSK

Hvis telefonen understøtter genopkald
til senest kaldte nummer med
headsettet, skal du trykke på
multifunktionsknappen og holde den
nede (når der ikke er nogen
igangværende opkald), indtil du hører
et bip.

Hvis telefonen understøtter
stemmestyrede opkald med
headsettet, skal du trykke kortvarigt
på multifunktionsknappen, når der
ikke er nogen igangværende opkald,

og fortsætte, som beskrevet i
brugervejledningen til telefonen.

Tryk kortvarigt på
multifunktionsknappen for at besvare
eller foretage et opkald. Tryk på
multifunktionsknappen og hold den
nede, hvis du ikke ønsker at besvare et
opkald.

Du kan justere øresneglens lydstyrke
ved at trykke på lydstyrketasterne.